Projects eng / slo

Previous | Next

Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma

Razstava: risbe, video in instalacija
Vesna Bukovec, Tia Čiček, Ana Čigon, Andrea Knezović
10. 11. 2022 - 8. 12. 2022
Galerija Škuc, Ljubljana

Obrazstavni dogodki
9. 11. med 18.00 in 6.00: Nocturnalities: Bargaining Beyond Rest | Celonočne umetniškoraziskovalne aktivnosti – od mraka do zore
24. 11. ob 18.00: Diskusija o delu
2. 12. ob 18.00: Diskusija o skupnostih
6. 12. ob 18.00: ogled razstave in evalvacija projekta z Vesno Bukovec, Ano Čigon in Tio Čiček

pdf zloženka razstave
Spletna stran razstave: https://www.galerijaskuc.si/si/exhibition/work-in-progress-reflections-on-communities-beyond-capitalism/

Začetki projekta segajo v leto 2020, ko sta kulturni delavki in umetnici Ana Čigon in Vesna Bukovec predlagali umetniški vodji Galerije Škuc Tii Čiček pripravo razstave, ki bo iskala odgovor na vprašanje: Kako naprej? Z željo po razumevanju aktualnega pristopa do dela samega in vloge, ki jo igra znotraj trenutne družbene ureditve, smo zasnovale_i bralni krožek. Dvotedenska srečanja smo posvetile_i deljenju znanja in prebiranju literature, vezane na teorijo dela, skrbi, postkolonializma, delavskih gibanj ipd., z namenom odučenja hierarhije vrednot, ki produkt postavljajo nad proces, produktivnost in profit nad delavko_ca samo_ega.

S projektom in razstavo Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma izpostavljamo prekaren oziroma nevaren socialno-družbeni položaj, v katerega je potisnjen_a sodobna_en delavka_ec. Razstava vzpostavlja začasno točko podpore, s co-working prostorom oziroma prostorom deljenja mnenj, počitka in učenja pa tudi vstopno točko v proces odučenja krivičnih in škodljivih struktur dela. Svoje mnenje o delu, sodobni_emu delavki_cu, skupnosti in prihodnosti so z nami prijazno delile tudi sindikalistka Tea Jarc (Sindikat Mladi plus), dr. Svetlana Slapšak ( upokojena redna profesorica, klasična filologinja, antropologinja in pisateljica) ter Jadranka Vesel (Rise, raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo).

Razstava Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma opozarja na dejstvo, da je trenutne oblike dela in delovanja potrebno premisliti ter določene vedenjske in represivne vzorce prepoznati, se jih odučiti in se jim zoperstaviti. Načine okrevanja in opolnomočenja vidimo v deljenju znanja, ustvarjanju skupnosti in vzpostavljanju novih življenjskih ter delovnih razmer. Preoblikovanje obstoječe hierarhije vrednot, ki zapostavlja delavko_ca zavoljo profita in lažnega »napredka«, pa vidimo kot ključno za snovanje pravičnejšega sveta.

Medijski odzivi:

Work_in_1 Work_in_2 Work_in_3
Work_in_4 Work_in_5 Work_in_6
Work_in_7 Work_in_8 Work_in_9
Work_in_10 Work_in_11 Work_in_12
Drawing1 Drawing2 Drawing3
Drawing4 Drawing5 Drawing6
Drawing7 Drawing8 Drawing9
Drawing10 Drawing11 Drawing12
Drawing13 Drawing14 Drawing15
Drawing16 Drawing17 Drawing18
Drawing19 Drawing20 Drawing21
Drawing22 Drawing23 Drawing24

Fotografije Simao Bessa, Galerija Škuc (1- 9), Janez Zalaznik (10 -12) in reprodukcije risb Ane Čigon (13-36)

Povezava do videa iz razstave Prekariat sveta ...

 

 


Ana Čigon