Films eng / slo

Previous | Next

For the sake of 8th of March

Solo exhibition at Culture House in Pivka
6-27/3/2015, Hiša kulture v Pivki
Fotografije, videi, plakati, grafiti
Kuratorica: Mojca Grmek

Na razstavi so bila predstavljena dela s feministično tematiko, ki so nastala v zadnjih petih letih. Dela tematizirajo podreprezentiranost umetnic v umetnostni zgodovini in žensk v družbi nasploh ter problematizirajo stereotipne predstave o ženskah in moških ter s tem povezana družbena pričakovanja in vloge. Poleg omenjenih del so bila na razstavi predstavljeni tudi projekti, ki so produkt skupinskega dela umetnice z drugimi ustvarjalkami, teoretičarkami in aktivistkami, njihov namen pa je osveščanje javnosti o pomembnih feminističnih vprašanjih.

Na razstavi je bila torej predstavljena uemtniška produkcija, ki je tako ali drugače vezana na bistvo praznovanja 8. marca.

8th March 1 8th March 2 8th March 3
8th March 4 8th March 5 8th March 6
8th March 7 8thMarch 8 8thMarch 9
8thMarch 10 8thMarch 11
Fotografije: arhiv hiše kultrue v Pivki

Katalog Hiša kulture v Pivki 2014/2015


Ana Čigon